برخوردی صمیمانه با دختر ایرانی در نپال

4.8
از 48 رای

«پررنگ ترین خصوصیت مردم نپال مهربانی است. این را در بدو ورود به این کشور متوجه شدم. یک ظهر که خسته بودم و خوابم نمی‌برد از در هتل بیرون آمدم، چندین ساعت در شهر پخارا قدم زدم . از همان دم در هتل به هر کسی که دیدم به زبان نپالی سلام کردم و لبخند زدم و از واکنش مردم فیلم گرفتم. تقریبا تمام مردم جوابم را با مهربانی و لبخند دادند. مردم این کشور در مهربانی نظیر ندارند. این مهربانی و لبخندشان از ته دل بود و بدجور به دل می نشست» این توضیح یکی از مسافران نپال از مردم است که در سفرنامه نپال خود با ما به اشتراک گذاشته.

تا به حال مسافر نپال بوده‌اید؟ اگر نه، جالب است بدانید که استقبالی گرمی در انتظار شماست. این موضوع را می‌توانید به کمک دختر ایرانی در نپال شاهد باشید که بعد از گفتن «ناماسته» به مردم نپال، با چه رفتاری رو‌به‌رو می‌شود.

قدم زنان در کنار مردم نپال

نپال جزو کشورهایی با مردمانی مهربان و آداب و رسومی جالب است. این ویژگی، حتی در سفرنامه‌های نپال که به دست مسافران و گردشگران زیادی نوشته شده، مورد توجه قرار گرفته.
مسافران تور نپال اغلب سعی می‌کنند با کلمه «ناماسته» برای سلام یا احوال‌پرسی با مردم نپال ارتباط برقرار کنند. در این ویدئو نیز، دختر ایرانی در نپال را می‌بینید که در هنگام قدم زدن در شهر پخارا با واکنش های جالبی برخورد می‌کند.