پروفایل بیژن پیوندی

نام کاربر
بیژن پیوندی
استان اصفهان اصفهان
سفرنامه 15
ویدیو‌ها 0
نقد و بررسی 15
نظرات 279
3
سطح کاربری
امتیاز امسال 50
امتیاز کل 1670
سفرنامه نویس حرفه ای
نظرنویس حرفه ای
شکمگرد مبتدی
جاذبه گرد نوپا
هتل گرد نوپا