تور شمال

4.8
از 17 رای

تور قطار سوادکوه, ورسک تا برنجستانک

تکمیل ظرفیت
شروع از 31 خرداد
1.5 روز
حمل و نقل: قطار
درجه سختی: نسبتا آسان
1,500,000
تومان

تور جنگل پیمایی زیولا (سوادکوه)

تکمیل ظرفیت
شروع از 31 خرداد
1.5 روز
حمل و نقل: قطار
درجه سختی: عادی
1,500,000
تومان

تور آلاشت و دریاچه شورمست

تکمیل ظرفیت
شروع از 31 خرداد
1 روز
حمل و نقل: قطار
درجه سختی: عادی
1,500,000
تومان

تور رشت (مرداب سراوان, سقالکسار، بازار و میدان شهرداری)

تکمیل ظرفیت
شروع از 31 خرداد
1 روز
حمل و نقل: قطار
درجه سختی: عادی
1,500,000
تومان

تور فیلبند و دشت سنگ چال

تکمیل ظرفیت
شروع از 1 تیر
1 روز
حمل و نقل: اتوبوس توریستی
درجه سختی: نسبتا آسان
1,490,000
تومان

تور سافاری نئور به سوباتان

تکمیل ظرفیت
شروع از 5 تیر
3.5 روز
حمل و نقل: اتوبوس VIP
درجه سختی: نسبتا سخت
7,950,000
تومان

تور کمپینگ ییلاق شیرین جان

تکمیل ظرفیت
شروع از 6 تیر
3 روز
حمل و نقل: اتوبوس VIP
درجه سختی: نسبتا سخت
8,190,000
تومان

تور تنگه نوردی نارنج بن و رودخانه کسلیان

تکمیل ظرفیت
شروع از 8 تیر
1 روز
حمل و نقل: اتوبوس توریستی
درجه سختی: نسبتا سخت
1,350,000
تومان

تور قطار از لفور تا دریا (تور قطار سوادکوه, لفور و برنجستانک)

تکمیل ظرفیت
شروع از 28 تیر
2.5 روز
حمل و نقل: قطار
درجه سختی: عادی
3,900,000
تومان