اعیاد و مناسبتهای کشور هندوستان که منجر به تعطیلات رسمی آن کشور میشود به قرار زیر است :نام - تاریخ - و روز آن مناسبت در سال 2013
1 روز جمهوری هند 26.01.2013 شنبه
2 پیروزی لنقلاب اسلامی (22 بهمن) 10.02.2013 یکشنبه
3 ماها شیوراتری 10.03.2013 یکشنبه
4 عید نوروز 21.03.2013 پنجشنبه
5 هولی 27.03.2013 چهارشنبه
6 ماهاویر جایانتی 24.04.2013 چهارشنبه
7 بودا پورنیما 25.05.2013 شنبه
8 رحلت امام خمینی 04.06.2013 سه شنبه
9 روز استقلال هند 15.08.2013 پنجشنبه
10 جانماشتامی 28.08.2013 چهارشنبه
11 تولد مهاتما گاندی 02.10.2013 چهارشنبه
12 دوشیرا 13.10.2013 یکشنبه
13 عید قربان 16.10.2013 چهارشنبه
14 جشنواره دیوالی 03.11.2013 یکشنبه
15 محرم 14.11.2013 پنجشنبه
16 میلاد گرونانک 17.11.2013 یکشنبه
17 روز کریسمس 25.12.2013 چهارشنبه