سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13

موضوع: اطلاعات عمومی و مفید کشور تونس و شهر تونس

 1. #1
  کاربر
  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  IRAN
  سن
  24
  نوشته ها
  284
  تشکر/علاقه پست
  میزان امتیاز
  5
  Array

  اطلاعات عمومی و مفید کشور تونس و شهر تونس

  تونس در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هممرز است.
  تقسیمات کشوری
  کشور تونس به ۲۴ استان ولایة بخش میشود که مهم ترین آنها عبارتند از:
  تونس, استان سوسه . استان صفاقس . استان نابل . قیروان , استان بنزرت , استان الکاف , استان قفصه
  جغرافیا
  تونس شمالیترین کشور قارهٔ آفریقاست. پهناوری آن ۱۶۳،۶۱۰ کیلومتر مربع بوده و دارای ۹۶۵ کیلومتر مرز مشترک با الجزایرو ۴۵۹ کیلومتر مرز مشترک با لیبی است.
  همچنین درازای کرانههای آن ۱۱۴۸ کیلومتر است.
  اقلیم و آب و هوا
  تونس سرزمینی گرم و خشک است. بخش درونی آن از بیابانهایسنگلاخی و بخش جنوبی آن نیز از شنزارها پوشیده شده اما کرانههای شمالی آن نسبتاً حاصلخیز و پوشیده از جنگل است. در شمال غربی تونس کوههایی کمارتفاع (دنبالهٔ شرقی رشتهکوههای اطلس) وجود دارند که بلندای هیچیک از ۱۵۴۴ متر فراتر نمیرود
  اقتصاد
  کشاورزی، معادن و منابع طبیعی، جهانگردی و صنعت نفت در اقتصاد تونس نقش مهمی دارند.
  زیتون، انگور، گندم، میوهجات و سبزیجات از فرآوردههای کشاورزی تونس هستند.
  این کشور دارای منابع انرژی همچون نفت، گاز طبیعی و معادن فسفات، آهن، روی و سرب است.
  تولیدات این کشور بیشتر شامل مواد شیمیایی، پارچه، برق و سیمان است.
  از این کشور نفت خام، روغن زیتون ، مرکبات ، آهن و سرب صادر میشود.
  مردم
  بیشتر از 99 درصدٔ مردم تونس عرب زبان هستند. بررسیهای ریختشناسی (ژنتیکی) نشان میدهد که این مردم از دیدگاه نژادی همگن نیستند و آمیزهای از تیرههای گوناگوناند که در طول تاریخ پر فراز و نشیب این کشور از آسیا
  اروپاو سایر نقاط کوچ کرده اند.
  مردمان کرانههای شمالی تونس به سبب مهاجرپذیر بودن این سامان، آمیزهای از بربر آمازیغها، فنیقیها و کارتاژیهارومیان وندالها وعربها هستند.این در حالی است که مردمان بخشهای درونی و جنوبی تونس بیشتر تبار بربر (آمازیغی) دارند.بربرزبانان بیشتر در جنوب جزیرهٔ جربه، و مناطق مطماطه، الدویرات و شننی سکونت دارند.
  تاریخ تونس
  فنیقیها که مردمانی دریانورد و بازرگان بودند، در سال ۱۱۰۱ پیش از میلاد، با سرپرستی و رهبری ملکه ی خود به نام الیسا دیدو Elissa Didoاز شهر تایر (صور) (لبنان امروزی) به کرانههای تونس کوچ کردند. دولت شهر کارتاژ توسط مهاجران فنیقی در ۸۱۴ پیش از میلاد بنیان نهاده شد.
  با پایان یافتن سدهٔ ششم پیش از میلاد، کارتاژ به امپراتوری نیرومندی تبدیل شد که کرانههای شمال آفریقا از تریپولی (طرابلس) در غربلیبی تا اقیانوس اطلس، جزایر سیسیل، کورسیکا، ساردنی، مالت و جزایر بالئارس را زیر فرمان داشت. بربرهای شمال آفریقا هیچگاه به فرمان کارتاژ در نیامدند و گاهی با ایشان وارد جنگ میشدند. بربرها در سال ۲۰۲ پیش از میلاد مسیح پادشاهی نومیدیا را بنیان نهادند و تنها در جنگهای کارتاژ و روم بود که به سود کارتاژ جنگیدند.
  کارتاژ از واژه فنیقی قرت حدشت به معنای شهرِ نو نام شهری باستانی در شمال آفریقا در گوشه خاوری دریاچه تونس درامتداد مرکزشهر تونس کنونی بود.
  کارتاژ در ۸۱۴ (پیش از میلاد) به دست بازرگانان فنیقی برپاشدهبود و تا سده ششم پیش از زایش با فنیقیه در پیوند بود. در این سدهبختالنصر بابلی شهر صور در خاور مدیترانه را ویرانکرد و از این زمان پیوند میان کارتاژ و میهن گسست و کارتاژ به گونه سرزمینی مستقل درآمد. این شهر به زودی از راه بازرگانی دریایی به دارایی بسیاری رسید و نیروی دریایی توانایی پدیدآورد. یونانیها شیوه فرمانروایی کارتاژیها را پلوتوکراسی یا داراسالاری میخواندند که اشاره به چیرگی بازرگانان در ردههای کشور و اراده آنان بر سیاستهای کارتاژ داشت.
  تمدن کارتاژ در سدههای سوم و دوم پیش از زایش مسیح هم دوره و هماورد جمهوری روم و در جنگ با این دولت بر سر چیرگی بر مدیترانه باختری بود.
  این هماوردی به سه دوره جنگ میان کارتاژ و روم انجامید که به جنگهای کارتاژی یا پونیک نامیدهمیشود
  کارتاژ در سه دوره جنگ که به جنگهای کارتاژ یا پونیک نامیده شدند
  ۲۴۱-۲۶۴ ، پیش از میلاد مسیح / ۲۰۱-۲۱۸ ، پیش از میلاد مسیح / ۱۴۶-۱۴۹ پیش از میلاد مسیح
  به تدریج از روم شکست خورد.
  جنگهای پونیک
  جنگهای پونیک مهم ترین جنگها در تاریخ تونس و روم می باشد که شامل 3 دوره متفاوت جنگ با رومیان میباشد.
  نخستین جنگ پونیک
  نخستین جنگ میان دو همآورد نیرومند کارتاژ و روم بر سر چیرگی بر جزیره سیسیل بود.
  این جنگ بیستوچهار سال به درازا انجامید. این جنگ جنگی دریایی بود که ناوگان دریایی دو کشور در آن به نبرد پرداختند. در این جنگ رومیان به ساخت پلهای متحرکی که کشتیهای ایشان را به کشتیهای کارتاژی پیوند میداد توانستند بر دشمنانشان برتری یابند.
  در جنگ میله از رشته جنگهای پونیک نخستین ناوگان دریایی کارتاژ نابود شد و کارتاژیها به ناچار تن به آشتی دادند و سیسیل به دست روم افتاد
  دومین جنگ پونیک
  بیستو سه سال پس از آن دوباره دو کشور این بار در اسپانیا و بر سر معدنهای این کشور با هم روبه روشدند. روم نیروهایی را از کوههای پیرنه گذراند که این سبب درگیری دو کشور شد.
  چند ماه پس از آن کارتاژ خواست تا شهر یونانینشین ساگونته در کرانه خاوری اسپانیا را بگشاید ،
  ولی مردمان این شهر از رومیان یاری خواستند و روم هم پذیرفت. ولی تا پیش از رسیدن رومیان ساگونته به دست کارتاژ افتاد. روم هم در پاسخ دو دسته بزرگ از نیروهایش را به خاک اصلی کارتاژ و اسپانیا فرستاد. ولی ناگهان خبر رسید که نیروهای کارتاژ با بهرهبرداری از فیلخود را به جلگه پو رساندهاند. سپاه کارتاژ به رهبری هانیبال پسر آمیلکارآلپ گذشته و به سوی جنوب سرازیر شدهبودند. آنان سپاهیان رومی را شکست داده و از رود تربی گذشتند و شهر پلزانس را محاصره کردند و به سوی رم راهیشدند. با پنجاه هزار سرباز پیاده و نههزار سوار و سی و هفت فیل جنگی از رشتهکوههای
  سنای روم دو لشکر برای جلوگیری از پیشرفت هانیبال فرستاد که هر دو لشکر تار و مار شدند و فرماندهانشان کشتهشدند. روم 2 لشگر دیگر را به فرماندهی فابیوس ماکسیموس و واروس برای نبرد با هانیبال گسیلداشت که هر دو فرمانده در جنگ شکست خوردند.
  هانیبال پس از این پیروزی به سوی رم پیشروینمود. وی از ایالتهای دیگر روم خواست که برای رهایی از روم بدو بپیوندند ولی جز دو شهرکاپو و سیراکوس دیگر بخشهای روم به پیمان همبستگیشان با رم وفادار ماندند.
  از دیگرسو هانیبال و سپاهش با کمی آذوقه روبهرو شدند و از کارتاژ یاریخواستند, ولی نیروی دریایی روم پیوند میان کارتاژ و سپاه هانیبال را گسستهبود و از اینرو سپاه او روبه کاستیمیگذاردسرانجام در ۲۰۲ پیش از میلاد روم توانست در زاما کارتاژیها را به سختی شکستدهد.
  هانیبال به سوی صورعقب نشینی کرد. وی به آسیای کوچک رفت و کوشید تا مقدونیه و سوریه را با خود همپیمان سازد که در این کار موفق نبود هانیبال به ناچار دست به صلحی ننگین با روم زد و خود نیز در سال ۱۹۰ پیش از میلاد با خوردن زهر خودکشیکرد.
  سومین جنگ پونیک
  چهل سال پس از آن روم به کارتاژ لشکرکشید. کارتاژ سهسال پایداری نمود ولی سرانجام از برای بیخوراکی تسلیمشد.
  رومیها بازمانده مردم کارتاژ را به بند کشیدند و به بردگی فروختند و شهر را به آتشکشیدند و با خاک یکسانکردند.
  رومیان پس از پیروزی کارتاژ را ویران کرده و این سرزمین کهن را به همراه کشور نومیدیا به قلمرو امپراتوری خود افزودند. کارتاژ و نومیدیا به بخش آفریقایی روم تبدیل شدند و یکی از کانونهای آغازین مسیحیت بودند.
  رومیان با نابودی شهر کارتاژ به جای آن شهر اوتیکا را مرکز فرماندهی و حکومت خود قرار دادند.
  اشغال شهر کارتاژ از 2 جهت برای رومیان از اهمیت فراولنی برخوردار بود.
  نمک در روم باستان بسیار گران بود آنچنان که گاه مزد سرزبازان را با دادن نمک میپرداختند.
  زمینهای شهر کارتاژ سرشار از نمک بود و رومیان با دستیابی به این سرزمین هم دشمن دیرینه خود را شکست دادهبودند و هم به این اندوخته گرانبهای نمک دست مییافتند و این دو دستاورد ارزش تبلیغی بسیاری داشت.
  رومیان با بازسازی شمال آفریقا، پایههای قدرت سیاسی و اقتصادی خود را استوار ساختند. ساکنان شهرهای بخش آفریقایی روم، به جز شمار اندکی از مهاجران رومی، همگی از اهالی بومی شمال آفریقا بودند که فرهنگ رومیان را پذیرفته بودند.
  دورهٔ اسلامی
  در سدهٔ هفتم میلادی اعراب مسلمان حملات خود را به تونس آغاز کردند. سرانجام به فرماندهی عقبة بن نافع قیروان را ساختند. حسان بن نعمان تونس را به طور کامل فتح کرد. در سدهٔ نهم میلادی اغلبیون اغالبه - که از قبیلهٔ بنی تمیم بودند- به فرماندهی ابراهیم بن اغلباز سوی خلفای عباسی به حکومت تونس رسیدند.


  تاریخ معاصر
  در سدهٔ نوزدهم فرانسه و بریتانیا، شروع به دخالت در امور این کشور کردند. فرانسه برابر پیمان باردو که در سال ۱۸۸۱ میلادی بسته شد، تونس را مستعمرهٔ خود نمود. با آغاز جنگ جهانی دوم ، ارتش آلمان برای تقویت پایگاه متحدین در شمال آفریقا، در تونس نیرو پیاده کرد. در سال ۱۹۴۳ نیروهای ارتش آلمان از تونس عقبنشینی کردند و تونس به کنترل متفقین درآمد. کشور تونس طی پیمان پاریس که در سال ۱۹۵۶ میلادی امضاء شد، استقلال خود را به دست آورد.


  ظریف باشیم ، مبادا دیگران را بشکنیم

 2. تشکرها از این پست تشکر کرده است moaqfe
 3. #2
  کاربر
  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  IRAN
  سن
  24
  نوشته ها
  284
  تشکر/علاقه پست
  میزان امتیاز
  5
  Array
  منبع مطلب اولی که مشخصا ویکی پدیا بود.
  قسمت دوم :
  دیدنیهای تونسموزه باردوبزرگترین و قدیمی ترین موزه تونس , موزه ای بی مانند از انواع موزائیک که از بعضی جهات همانند موزه لوور پاریس می باشد. بیشتر موزائیکها متعلق به قرون 2 تا 4 بعد از میلاد مسیح می باشد که عموما برای تزئین ویلاهای افراد متمول تونس و رومیها استفاده شده است.اطاقهای موزه عموما به نام موزائیکهائی که در آنها پیدا شده است نام گذاری شده است,مثل اطاق دوگا Dougga که نام شهرکی رومی در نزدیکی پایتخت تونس بوده است یا اطاق بولا رجیا Bulla Regia و تالار اصلی که پونیک نام دارد.ترتیب قرار گرفتن دوره های تاریخی این موزه عبارتند از:دوره قبل از تاریخ / دوره پونیک / دوره روم / دوره مسیحیت اولیه / وندالها / بیزانسها و دوره اسلامیدر موزه باردو موزائیکهائی مربوط به دوره های مختلف تاریخی مانند دوره های پونیکی اولیه مسیحیت و دوره اسلامی و غیره وجود دارد.معماری خود بنا نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است مانند سقف بنا, اطاق ویرجیل ,بخش عثمانی و غیره .این موزه در گذشته کاخ و محل زندگی پادشاهان حفیصی در قرن 13 هجری بوده است که به صورت موزه تغییر کاربری داده شده است.بخشهای مختلف موزه باردودوره پیش از تاریخاین قسمت که توده های سنگی را شامل می شود به حدود000/40 سال قبل محدود می گردد که در ناحیه قفسه Gafsa پیدا شده اند و مبین انسانهای اولیه و فرهنگ و آداب و رسوم آنها می باشد.دوره پونیکدر این قسمت افسانه های رومی و نام آشنا شروع می شود الیسا , آمیکار, هانیبال و فیلهایش و کارتاژ زیبا که تخریب شد و بر روی آن نمک پاشیده شد.در این قسمت اطاقهایی که نام گذاری شده اند به نام دوره پونیک و شامل مجموعه های وسیعی از مجسمه های عالی گلدانها ماسکهای مردگان و طلسمهایی که به دیوارها نصب شده اند.همه و همه تحسین هر بیننده ای را به خود جلب می کند.در اطاق توپتس Tophets جایگاه مقدس بال آمون و تانیت جایگاه این ستونهای سنگی و گلدانهای منقش که خاکستر قربانبان خدایان را در آنها قرار میدادند وجود دارد.بخش رومیحضور رومیها در تئنس باعث نمایش هزاران هزار مدل از انواع موزائیک ها شد که باعث تزئین درودیوار موزه باردو گردید.این موزاییکها از نقاط مختلف کشور تونس جمع آوری گردیده و باعث ارزشمند شدن این موزه به عنوان یکی از موزه های معتبر در زمینه موزائیک گردد.بخش مسیحیبخش مسیحی موزه باردو که در کاشیهای قرن سوم خودنمائی می کند که از کتاب مقدس بهره جسته است وشامل سمبلهایی از عهد جدید میباشد.همچنین در این بخش بیشتر موزائیکها و مجسمه ها از شهر کارتاژ هستند, کلیساهای بزرگ و کوچک تونس با این موزائیکهای زیبا تزئین شده اند. مهم ترین اثر ارزشمند دوره مسیحیت حوض غسل تعمید است.بخش اسلامیبخش دیگری از موزه باردو است که نتیجه حضور مسلمانان و حکومتهای اسلامی در این سرزمین می باشد.در این بخش آثار بسیار جالبی از هنرهای زیبای اسلامی شامل گچ بریها مقرنس کاریها و سایر هنرهای زیبای اسلامی به چشم می خورد.

  موزه معماری نابلدر این موزه آثار تاریخی به جای مانده از هنر موزائیک و سفالگری در تونس به نمایش گذاشته شده است.شهر دوگااین شهر که بازمانده آثار تاریخی لیبی – پونیکی است از دوره روم باقی مانده است.باقی مانده این شهر تاریخی که نمایانگر نحوه زندگی مردم در زمان اشغال تونس ( پونیک ) توسط رومیها بوده و شامل تئاتر رومی حمام آثار معماری معابد ساختمانها کاخها و سایر آثار به جای مانده از آن دوره است که به عنوان یکی از مفاخر معماری تاریخی تونس محسوب می شود.Bulla Regiaدر این منطقه شما می توانید منازل رومی را پیدا کنید و نحوه زندگی مردم را در این دوره ببینید ضمن اینکه در آن حمامهای رومی نیز قابل مشاهده است.منطقه Bulla Regia و Dougga از جمله مفاخر معماری دوره تاریخی رومی آفریقایی است که شاهدی بر ظهور تمدن جدیدی در این منطقه از آفریقا است.Saint Louis Cathedral, Carthageکلیسای سنت لوئیساین کلیسا در تپه های باستانی کارتاژ واقع شده و ملقب به کلیسای کاتولیک روم است.نوع معماری آن بیزانسی شمال آفریقاهست که در فاصله سالهای 1884 تا 1890 میلادی ساخته شده است.این کلیسا بر روی تپه ای قدیمی بنام بیرسا ((Byrsa که در نزدیکی محل پیدایش پونیکیهای قدیم و سپس شهر رومیها بوده واقع شده است.این کلیسا یک کلیسای قدیمی هست که به علت کوچکی آن فقط بعضی از مراسم خاص در آن انجام میشود.تنها کلیسای کاتولیک رومی که در حال حاضرفعال است کلیسای سنت وینسنت پائول Cathedral of St. Vincent de Paul است.در سال 1884الحسین ابن محمود یکی از مستبدین طرفدار فرانسه شروع به ساخت این کلیسا نمود و زمین و محدوده آنرا مشخص نمود که در نهایت تپه پونیک برای این منظور انتخاب گردید که از مکانهای مختلف شهر تونس قابل بازدید بود.در این محل قبلا معبدی به نام آسکولاپیوس (Aesculapius) وجود داشته که این کلیسا بر روی آن معبد قدیمی ساخته شد.ابتدا طرح آن که ترکیبی از معماری گوتیگ و بیزانس بود به تصویب پادشاه Louis-Philippe رسید و سپس عملیات ساخت آن شروع شد.بعد از اتمام کار تنها صلیب بر افراشته تونس بر بالای گنبد آن قرار گرفت که نشان از قدرت مسیحیان در تونس بود.این کلیسا بین سالهای 1884 تا 1890 میلادی تحت سرپرستی و نظارت دولت فرانسه انجام شد.این کلیسا از زمانی که کاردینا لاویجر (Cardinal Lavigerie) به عنوان اسقف اعظم الجزایر و کارتاژانتخاب گردید و همچنین از زمانی که کلیسا توانسط منابع مالی و موقوفات کلیسا را جمع آوری کند توانست از قدرت و نفوذ زیادی در منطقه آفریقا بهره مند گردد.این کلیسا در نظر بسیاری از اهالی و شخصیتهای مذهبی کلیسا با شکوه و جلال خاصی ساخته و تزئین شده بود.بعد از مرگ کاردینا لاویجری جسد وی در همان محل دفن شد که بعدا به فرانسه منتقل گردید و در گورستان بایون (Bayonne) در منطفه ای در شمال غرب فرانسه به خاک سپرده شد.Sidi Bou Saidسیدی بو سعیدسیدی بو سعید شهرکی بندری در 20 کیلومتری شمال شهر تونس پایتخت کشور تونس واقع شده است.این شهر نام خود را از رهبری مذهبی و مسلمان که سالها در این منطقه زندگی می کرده گرفته است.ابو سعید ابن خالف ابن یحیی اتامینی ال یحیی (Abou Said ibn Khalef ibn Yahia Ettamini el Beji)دراین منطقه ای که قبلا جبل المنار( Jabal el-Menar) نامیده می شد سکونت گزید.در افسانه ها و داستانهای این منطقه نقل قول میکنند که سنت لوئیس Saint Louis برای جنگ به این منطقه آمد اما افسون یک شاهزاده بربر گردید و از جنگ منصرف گردید به همین دلیل اسم وی به پرنس حامی روستا تغییر نام پیدا کرد.این شهر یک منطقه توریستی است که به علت استفاده از رنگ آبی به صورت گسترده در تمام سطح شهر شهرت خاصی دارد.در ایم منطقه توریستی انواع سوغاتها و صنایع دستی تونس در فروشگا ههای محلی به توریستها عرضه میگردد.همچنین فستیوالی مذهبی نیز در ماه جولای در این منطقه اجرا میگردد.صرف چای با نعناء همراه با موزیک سنتی تونس یکی از جذابیتهای این منطقه زیبا می باشد.
  سیدی بو سعید زیباترین بن بست دنیا است.

  The Medinaقسمت قدیمی شهر تونس که شامل ساختمانهای قدیمی و آثار تاریخی به جای مانده از دوران رومی اسلامی و عثمانی است که شامل خانه های قدیمی مسجد مدرسه و سایر مشخصه های معماری قدیم تونس است.این منطقه در قلب شهر تونس و در میان ساختمانهای جدید و مدرن قرار گرفته است که همچون نگینی بر دل شهر تونس است که امروزه به یکی از پر طرفدارترین مناطق بازدیدی تونس تبدیل شده است که لذت گشت و گذار و خرید در بازارها و کوچه های قدیمی شهر را به گردشگران القاء می کند.این منطقه بیضی شکل حدود 30 هزار متر مربع مساحت دارد و شامل مسجد, بازار ,حمام ,مدرسه, کافه ,صنایع دستی و سایر الزامات شهری است.مسجد زیتونیهاین مسجد یکی از معتبر ترین مساجد تونس است که در پایتخت این کشور واقع شده است و یکی از مشخصه های اصلی معماری شهر تونس است که بازتاب دهنده 99% از اعتقادات مذهبی و دینی مردم است.نام این مسد به معنی درخت زیتون است که بر گرفته شده از تدریس در زیر درخت زیتونی است که در این مسجد وجود داشته است. تاریخ بنای این مسجد به قرن 7 هجری باز می گردد.Dar Ben Abdallahاین منزل که به یک موزه مردم شناسی تبدیل شده است یکی از نمونه های ارزشمند تاریخی قرن 17 میلادی در تونس است. این موزه یکی از جاذبه های ارزشمند تاریخی فرهنگی شهر تونس است که مسافران زیادی را برای بازدید به خود جلب می کند.این موزه به دو قسمت کلی تقسیم شده است 1- بخش زندکی خانوادگی که شامل اتفاقات و مراسم مذهبی خاص خانوادگی است.2- بخش عمومی که برای نمایش مسجد بازار کافه ها و سایر بخشهای شهر است.خیابان حبیب بورقیبهاین خیابان یکی از معروفترین و شیک ترین خیابانهای شهر تونس است و محل تفریح جوانان و مردم این شهر است. در این خیابان 2 نماد کاملا مجزا از نوع معماری غربی( فرانسوی) و عربی کاملا مشهود است همچنین برای خرید می توانید به خیابان شانزلیزه این خیابان رفته و انواع لباسهای مارک دار آن که دارای قیمتهای مناسبی نیز می باشد استفاده کنید.


  ویرایش توسط Anet : 03-16-2013 در ساعت 08:14 PM دلیل: مرتب كردن پست ها
  ظریف باشیم ، مبادا دیگران را بشکنیم

 4. تشکرها از این پست تشکر کرده است moaqfe
 5. #3
  ادمین کل سایت
  تاریخ عضویت
  Oct 2012
  نوشته ها
  337
  تشکر/علاقه پست
  میزان امتیاز
  10
  Array
  دوست عزیز این شکل متن رو آوردن (کپی پیست کردن) به این شکل به هم ریخته هیچ فایده ای برای تالار و کاربران نداره. لطف اگر زحمت میکشید و مطلبی رو میارید با حوصله و سلیقه و دقت انجام بدید
  از همکاری شما سپاسگذارم

  مدیر کل انجمن های بانک تور و گردشگری
  LastSecond.ir

 6. تشکرها از این پست تشکر کرده است odise
 7. #4
  تازه وارد
  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  سن
  49
  نوشته ها
  7
  تشکر/علاقه پست
  میزان امتیاز
  0
  Array
  هزینه سفر به تونس چطوره؟


 8. #5
  کاربر
  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  IRAN
  سن
  24
  نوشته ها
  284
  تشکر/علاقه پست
  میزان امتیاز
  5
  Array
  نقل قول نوشته اصلی توسط LastSecond نمایش پست ها
  دوست عزیز این شکل متن رو آوردن (کپی پیست کردن) به این شکل به هم ریخته هیچ فایده ای برای تالار و کاربران نداره. لطف اگر زحمت میکشید و مطلبی رو میارید با حوصله و سلیقه و دقت انجام بدید
  از همکاری شما سپاسگذارم
  عزیزم من هم مرتبش کردم.
  مساله اینه که یک تکه زا متن نمیدونم چرا درست نمیشه.
  یعنی واسه من درست نشون میده اما وقتی میاد تو سایت بهم میریزه.
  اولش هم گفتم که منبعش ویکی پدیاست.
  پس بحث کپی سرکاری و ... نیست.
  علت رو هم حتی پرسیدم از دوستان کسی میدونه بگه که این طوری نشه سری بعدی.

  ظریف باشیم ، مبادا دیگران را بشکنیم

 9. #6
  کاربر
  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  IRAN
  سن
  24
  نوشته ها
  284
  تشکر/علاقه پست
  میزان امتیاز
  5
  Array
  نقل قول نوشته اصلی توسط moaqfe نمایش پست ها
  هزینه سفر به تونس چطوره؟
  بالای 3 میلیون باید باشه.
  اگه بیشتر مشخصات بدی دقیق ترش رو بهت میگم.

  ظریف باشیم ، مبادا دیگران را بشکنیم

 10. تشکرها از این پست تشکر کرده است moaqfe
 11. #7
  تازه وارد
  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  سن
  49
  نوشته ها
  7
  تشکر/علاقه پست
  میزان امتیاز
  0
  Array
  نقل قول نوشته اصلی توسط odise نمایش پست ها
  بالای 3 میلیون باید باشه.
  اگه بیشتر مشخصات بدی دقیق ترش رو بهت میگم.

  میخام در یک فصل غیر توریستی ترجیحا" اواخر پائیز تا اواخر زمستان ( بجز کریسمس و دهه فجر ) برای تحقیقات تجاری یه چرخی تو تونس بزنم هتل عالی نمیخام ولی آشغال هم نباشه

  جمع هزینه و خرج سفر چقدر میشه؟

  البته حدودا"


 12. #8
  کاربر
  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  IRAN
  سن
  24
  نوشته ها
  284
  تشکر/علاقه پست
  میزان امتیاز
  5
  Array
  این مال یک آژانسی هست که سالانه نوروز میبره تونس :
  قیمت هم که خب قطعی نیست.
  تور تونس ویژه نوروز 92
  7 شب و 8 روز تونس
  خدمات تور : پرواز نول ایر . ویزا . اقامت در هتل 5* با صبحانه ناهار شام . گشت ویژه طبق برنامه تور . ترانسفر . راهنما . بیمه . سیم کارت
  تاریخ های حرکت : 27 و 28 اسفند 89 و 5 و 6 فروردین 90
  نوروز 92
  -------------------------------------------
  با هواپیمای قطری بخوای بری 360 دلاری تقریبا پول بلیطتت میشه از دبی.
  بابت اقامت توی یک هتل 3 ستاره که بشه بهش یه اطمینان حداقلی داشت باید شبی 130 یورو هزینه کنی که البته خبری از ناهار و شام و.. نیست و هزینه اش جداگانه حساب میشه.
  در مجموع برای 5 روز حداقل این قدر خرج میشه با یه ضریب خطای 20 درصدی :
  بلیط از دبی به صورت 2 طرفه :360 دلار
  هتل : در مجموع 650 یورو
  خورد و خوراک: 200 دلار
  هزینه های جانبی : 500- 200دلار
  که مینیم میشه : 1666 دلار امریکا تقریبا
  که قیمت دلار رو درش ضرب کنی هزینه های کیت دستت میاد.
  این ها ور البته قطعی ندونی که من تماما با سیستم های انلاین این قیمت ها ور به دست اوردم.

  ظریف باشیم ، مبادا دیگران را بشکنیم

 13. تشکرها از این پست تشکر کرده است moaqfe
 14. #9
  zahrasafar
  مهمام
  من تونس نرفتم
  اما یکی از دوستام که رفته بود خیلی راضی نبود مگفت کاش به جای تونس جای دیگه رتفته بودم.نمیدونم شاید هتل خوبی نرفته بوده ولی کلا خیلی ناراضی بود منم هیچ وقت بش فک نکردم


 15. #10
  کاربر
  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  IRAN
  سن
  24
  نوشته ها
  284
  تشکر/علاقه پست
  میزان امتیاز
  5
  Array
  تونس خوبه و سواحل زیبایی داره اما خوب بعد از انقلابی که اتفاق افتاد یک مقدار درهم برهم شد اوضاعش و توریست ها خیلی کمتر نسبت به قبل میرن اون جا.
  اگه دوست دارید سواحل افریقایی برید خوب مراکش هم قشنگه.
  باز دوست ندارید ؟
  افریقای جنوبی رو امتحان کنید پشیمون نمیشید به نظرم.

  ظریف باشیم ، مبادا دیگران را بشکنیم

 16. تشکرها از این پست تشکر کرده است moaqfe
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •