امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی، مدیریت هتل – که لزوما ً یک متخصص است – به ناچار باید پیش از طراحی و ساخت هتل، تمام آموزش های لازم را مبنی بر برنامه های مدیریتی و تجهیزات سیستم های مختلف آموخته و کلیه استانداردها را ضمن روش های ابتکاری پیاده نماید.
آگاهی از استانداردها، تجهیزات، تکنولوژی، خدمات، پرسنل و سایر مبانی مربوط به هر بخش از هتل – اعم از اتاقها، رستوران، کافی شاپ، لابی و ... – و همچنین پیشفرض طراحی و برنامه ربزی اجرایی خدمات، ضمن مشورت با متخصصین هر بخش و بهره برداری از تخصص ایشان برای مدیریت و پرسنل کاملاً الزامی است. در این راستا اولین گام، طراحی فضا و ساختمان هتل است که مطابق با استانداردهای جهانی لازم است نکات مذکور در طرح آن رعایت گردد :
الف: اتاقها
1- حداقل فضای مورد نیاز برای اتاقها:
یک تخته: 4.50 × 4.10 متر
دو تخته: 4.50 × 4.50 متر
به این اتاقها فضایی به ابعاد حداقل 2.50 × 3.80 متر به عنوان حمام و توالت اضافه میشود.
ب: رستوران و خدمات پذیرایی
خدمات مربوط به آماده سازی غذا و نوشیدنی در هتل سه نوع می باشد:
1. رستورانها و بوفهها که به آشپزخانه ماهواره ای شکل نزدیک هر رستوارن و اتاق ضیافت نیاز دارد و بخش های پذیرایی که در اتاق مهمانان هر طبقه وجود دارد.
2. یک یا دو رستوران و اتاق عملکردی که به یک آشپزخانه نیاز دارد تا بتواند مستقیماً رستورانها و اتاقها را سرویس دهد.
3. حداقل امکانات پذیرایی در هتل باید مجهز به رستورانهای جداگانه باشد.
- طراحی آشپزخانه در 4 مرحله انجام می پذیرد:
1. آماده کردن طرحی شامل تمام فضاهای اصلی مورد نیاز.
2. تعیین حداقل و حداکثر تعداد کارکنان لازم برای هر قسمت.
3. مشخص کردن تجهیزات و لوازم برای هر قسمت.
4. تخصیص فضاها.
در آشپزخانههای هتلهای متوسط به ازای هر صندلی، سطحی برابر یک متر مربع فضا نیاز است. این اندازه برای هتلهای مجلل به 1.2 متر مربع میرسد.
پ: برای افزایش بازده بهتر است مسیرهای بین آشپزخانه – تحویل غذا – رستوران تا حد امکان کوتاه باشد.
ت: جداسازی مسیر حرکت میهمانان، پرسنل و وسایل.
ث: زبالهها باید در فضایی مسقف (برای محدود کردن سرو صدا در شب) با ارتفاع سقف 4.35 متر انباشته شود.
ج: بخش سرایداری هر طبقه در امتداد راهروهای منتهی به اتاق مهمانان سازمان دهی میشود.
چ: خدمات رختشویی هتلها به سه طریق میباشد:
1. کرایه ملحفه یا قرارداد با رختشوییهای بیرون از هتل.
2. یک بخش مرکزی که در داخل هتل و توسط بخشهای آن انجام میشود.
3. رختشوی خانه در همان مجموعه و ساختمان که توسط هتل اداره میشود.
ح: هتلها ممکن است به دستگاههای فروش سکه ای یا اغذیه فروشیهای شخصی نیز مجهز باشند.